Derbigum speelt op het vlak van recycling al jaren een pioniersrol met een uniek systeem voor recyclage van snij-en dakafval. Het is de enige Belgische producent die snijafval rechtstreeks in het productieproces kan integreren en op deze manier het sluiten van de kringloop in de praktijk omzet: het unieke, gepatenteerde systeem behandelt en herwerkt oude bitumineuze dakdichtingsmaterialen tot nieuwe grondstof, die dan opnieuw gebruikt kan worden voor de productie van milieuvriendelijke dakbedekking. Vandaag is al meer dan een kwart van de grondstoffen gerecycled bitumen, goed voor bijna 4.000 ton per jaar.

Betrokkenheid van de dakdekker
Het unieke, gepatenteerde Derbigum-systeem behandelt en bewerkt snijafval tot nieuwe grondstof. Het snijafval wordt verzameld bij de Derbigum-Verwerker, die het op zijn beurt weer aan Derbigum levert.

Vraag naar ons Terugnamegarantie-certificaat
In dit certificaat worden projectgegevens opgenomen en Derbigum verplicht zich om de materialen na het einde van de levensduur conform de geldende recyclingeisen weer terug te nemen. Een mooie aanvulling op het ecologische verhaal en perfect passend in milieubewust verantwoord ondernemen. Vraag uw regiomanager naar de mogelijkheden.

Voorbeeld Terugnamecertificaat

Samenwerking met Bitumen Recycling Nederland en Roofcollect
Via Bitumen Recycling Nederland (www.brn.nl) een initiatief van Probasys Nederland en Vebidak is grootschalige inzameling en hergebruik in rollen mogelijk. Derbigum speelt bij de tot stand koming van BRN een voortrekkersrol.

In België, Nederland en Duitsland kunnen dakdekkers Vaeplan snijafval en oude PVC laten ophalen door Roofcollect. Na inzameling en verwerking wordt ook dit materiaal gebruikt voor nieuwe producten.