Voor elk uitgevoerd project waar Derbigum’s ecologische producten Derbigum NT, Derbicoat NT en Derbibond NT gebruikt worden, kan Derbigum een CO2-certificaat afleveren.

Dit certificaat geeft aan hoeveel CO2-uitstoot uitgespaard zal worden door het plaatsen van deze Derbigum-producten op het dak.

De formules die aan de calculatie ten grondslag liggen maken gebruik van gegevens die door PricewaterhouseCoopers zijn gevalideerd en juist bevonden. Derhalve heeft dit certificaat een neutrale en ecologisch verantwoorde waarde.

In het bouwbesluit 2012 wordt aandacht besteed aan duurzaam bouwen en aan de energiezuinigheid van gebouwen. Door de toepassing van producten uit het NT-gamma van Derbigum en door het gebruik van het CO2-reductie certificaat wordt reeds tegemoetgekomen aan deze bouwregelgeving (conform artikel 5.9 in het Bouwbesluit 2012).

Contacteer Derbigum (015 215 40 00) voor het verkrijgen van dit certificaat of bij eventuele vragen hierover.

Certificaat CO2 reductie